witmirHurtownia Książki Technicznej WITMIR

Szukaj

 


Wydawnictwa

Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności

Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności
Cena tradycyjna: 93.45 zł
Cena promocyjna: 79.43 zł
Oszczędzasz: 14.02 zł /-15%/
niedostępna
autor:Praca zbiorowa pod red. Jerzego Dziuby , Łucji Fornal
wydawnictwo:Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT
isbn:978-83-204-3582-5
stron:480
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu molekularnych i biologicznych właściwości białek i peptydów, które decydują o ich najbardziej istotnym żywieniowym i profilaktycznym oraz terapeutycznym znaczeniu.
Jest to jedyne na polskim rynku opracowanie będące bogatym źródłem wiedzy z pogranicza biologii, biochemii, immunologii, fizjologii, chemii żywności i dietetyki, które zakresem materiału i głębią ujęcia tematu ściśle odpowiada wymaganiom  stawianym interdyscyplinarnemy podejściu do zagadnienia białek i peptydów w żywności i jego wieloaspektowej analizie.
Książka jest  przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych i medycznych, szczególnie takich kierunków, jak technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, biotechnologia, biologia, farmacja, towaroznawstwo i pokrewne.
 


 
Rozdział l
Wstęp 

Rozdział 2
Biologicznie i funkcjonalnie aktywne peptydy

2.1.      Wprowadzenie
2.2.        Peptydy fizjologicznie aktywne
2.2..l.     Peptydy przeciwnadciśnieniowe
2.2.2.     Peptydy przeciwkrzepliwe
2.2.3.     Peptydy opioidowe
2.2.4.     Peptydy immunomodulacyjne
2.2.5.     Peptydy antymikrobiologiczne
2.2.6.     Regulatory i inhibitory enzymów
2.2.7.     Peptydy toksyczne dla osób chorych na celiakię
2.2.8.     Peptydy wiążące i transportujące mikroelementy
2.2.9.     Inne bioaktywne peptydy
2.3.        Peptydy funkcjonalnie aktywne
2.3.1.     Wprowadzenie
2.3.2.     Peptydy kształtujące właściwości smakowe
2.3.3.     Peptydy antyoksydacyjne
2.3.4.     Peptydy powierzchniowo aktywne
Bibliografia

Rozdział 3
Otrzymywanie biologicznie i funkcjonalnie aktywnych peptydów

3.1.      Wprowadzenie
3.2.      Hydroliza enzymatyczna białek
3.3.      Synteza chemiczna peptydów
3.3.1.   Uwagi ogólne
3.3.2.   Synteza w fazie stałej
3.3.3.   Synteza w fazie ciekłej
3.4.      Synteza enzymatyczna peptydów
3.4.l.    Synteza za pomocą peptydylotransferazy rybosomalnej
3.4.2.   Synteza za pomocą peptydylotransferazy nierybosomalnej
3.4.3.   Synteza peptydów za pomocą enzymów proteolitycznych
3.5.      Technologia rekombinowanego DNA
Bibliografia

Rozdział 4
Bazy danych białek i bioaktywnych peptydów – BIOPEP
4. l.      Wprowadzenie
4.2.       Przegląd wybranych baz danych
4.3.      Struktura bazy BIOPEP
4.4.      Nowe kryteria oceny wartości białek jako potencjalnych prekursorów
            bioaktywnych peptydów
4.5.      Rodziny białek o podobnych profilach aktywności biologicznej
4.6.      Projektowanie proteolizy białek - proteoliza in silico
Bibliografia

Rozdział 5
Bioaktywne sekwencje w białkach żywności
5.1.      Białka mleka
5.1.1.   Wprowadzenie
5.1.2.    Bioaktywne peptydy pochodzące z białek mleka
5.1.3.    Bioaktywne sekwencje w białkach mleka - analiza komputerowa
5.2.       Białka mięsa
5.2.1.    Wprowadzenie
5.2.2.    Bioaktywne peptydy pochodzące z białek mięsa
5.2.3.    Bioaktywne sekwencje w białkach mięsa - analiza komputerowa
5.3.       Białka ryb
5.3.1.    Wprowadzenie
5.3.2.    Bioaktywne peptydy pochodzące z białek ryb
5.3.3.    Bioaktywne sekwencje w białkach ryb - analiza komputerowa
5.4.       Białka jaj
5.4.l.     Wprowadzenie
5.4.2.     Bioaktywne peptydy pochodzące z białek jaja
5.4.3.     Bioaktywne sekwencje w białkach jaj - analiza komputerowa
5.5.        Białka ziaren zbóż
5.5.1.     Wprowadzenie
5.5.2.     Bioaktywne peptydy pochodzące z białek ziaren zbóż
5.5.3.     Bioaktywne sekwencje w białkach zbóż - analiza komputerowa
5.6.        Białka roślin strączkowych
5.6.l.      Wprowadzenie
5.6.2.     Bioaktywne peptydy pochodzące z białek roślin strączkowych
5.6.3.     Bioaktywne sekwencje w białkach roślin strączkowych
              - analiza komputerowa
5.7.       Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6  
Nietolerancja pokarmowa białek roślinnych – aspekty
zdrowotne i żywieniowe
6. l.       Definicje, źródła i metody analizy białek i innych składników żywności
             powodujących nadwrażliwość pokarmową
6. l. l.     Wprowadzenie
6.1.2.     Ogólna charakterystyka alergenów pokarmowych i epidemiologii
              alergii pokarmowych
6. l .3.     Główne uwarunkowania występowania alergii pokarmowych;
              charakterystyka objawów chorobowych
6. l .4.     Charakterystyka i nomenklatura głównych alergenów pokarmowych
6.l .5.     Główne źródła roślinnych i zwierzęcych alergenów pokarmowych
6.1.6.     Analiza białek powodujących reakcje nadwrażliwości pokarmowej
6.2.       Homologie białek i peptydów w aspekcie celiakiotoksyczności
6.3.       Celiakia atypowa i częstość występowania w grupach ryzyka u dzieci
6.3. l.     Wprowadzenie
6.3.2.     Epidemiologia
6.3.3.     Etiopatogeneza celiakii
6.3.4.     Obraz kliniczny celiakii
6.3.5.     Celiakia atypowa
6.3.6.     Współwystępowanie celiakii z innymi chorobami
6.3.7.      Procesy autoimmunologiczne w celiakii
6.3.8.     Diagnostyka celiakii, badania przesiewowe
6.3.9.     Częstość występowania celiakii w grupach ryzyka w Polsce
6.3.10.    Profilaktyka celiakii - rozwój tolerancji glutenu
6.4.        Żywienie w celiakii
6.4.1.     Wprowadzenie
6.4.2.     Analiza czynników żywieniowych u pacjentów z celiakią
6.4.3.     Dieta bezglutenowa - podstawy i trudności
6.4.4.     Ocena sposobu żywienia dzieci z celiakią atypowa
6.4.5.     Wartość odżywcza wybranych roślin uprawnych stosowanych w żywieniu
               a dieta bezglutenowa
6.5.       Zearalenon i estrogeny środowiskowe jako prawdopodobne czynniki 
             alergizujące przewód pokarmowy zwierząt
6.5.1.     Wprowadzenie
6.5.2.     Nadwrażliwość immunologiczna zwierząt
6.5.3.     Współdziałanie układu odpornościowego i hormonów steroidowych
6.5.4.     Grzyby pleśniowe i ich metabolity
6.5.5.     Estrogeny środowiskowe - oddziaływanie na układ odpornościowy
Bibliografia

Rozdział 7
Nietolerancja pokarmowa białek roślinnych – aspekty
hodowlane i technologiczne

7. l.       Genetyczne uwarunkowania syntezy białek immunologicznie
             aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem gliadyn pszenicy
7.1.1.     Rola genetyki i hodowli roślin w badaniach nietolerancji
              pokarmowej białek ziaren zbóż
7.1.2.     Mechanizmy kształtujące genomy roślinne podczas ewolucji
7.1.3.     Genetyczne uwarunkowania syntezy białek gliadynowych pszenicy
7.1.4.     Genetyczne uwarunkowania syntezy ważniejszych białek alergizujących zbóż
7. l .5.     Perspektywy genetyki i hodowli roślin w zwalczaniu alergii
              i nietolerancji pokarmowej białek ziaren zbóż
7.2.       Stres biotyczny i abiotyczny oraz czynniki agrotechniczne a zawartość
             w nasionach ważnych roślin uprawnych białek powodujących nietolerancje
              pokarmowe
7.2.1.     Stres biotyczny i abiotyczny a reakcje fizjologiczne rośliny
7.2.2.     Czynniki agrotechniczne a zawartość białek powodujących
             nietolerancje pokarmowe
7.3.       Enzymatyczne i technologiczne modyfikacje celiakiotoksycznych
             białek roślinnych
7.3.1.     Wprowadzenie
7.3.2.     Drobnoustroje jako źródło alergenów w żywności
7.3.3.     Enzymy i inhibitory enzymów jako źródło alergenów
7.3.4.     Alergeny organizmów modyfikowanych genetycznie
7.3.5.     Procesy biotechnologiczne a zmiany immunoreaktywnych
              właściwości białek żywności
7.3.6.     Procesy technologiczne a możliwości zmniejszenia immunoreaktywności
              białek ziaren zbóż
7.3.7.     Technologiczne możliwości zmniejszenia immunoreaktywności
               prolamin pszenicy
7.3.8.     Możliwości zmniejszenia zawartości frakcji najbardziej szkodliwych
7.3.9.     Zmiany strukturalne prolamin/białek glutenowych podczas procesów
               technologicznych
7.3.10.    Detekcja białek gliadynowych w żywności poddanej intensywnym procesom
               obróbki cieplno-wodnej
7.3.11.     Procesy technologiczne a trawienie białek glutenowych w przewodzie
                pokarmowym
7.3.12.    Wspomaganie procesów trawienia białek glutenowych
Bibliografia

Słownik ważniejszych terminów
Indeks skrótów
Słownik nazw łacińskich
Skorowidz        Koszyk

jest pusty

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swój e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Księgarnia  |   Koszyk  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © 2016 Hurtownia Książki Technicznej WITMIR
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.