witmirHurtownia Książki Technicznej WITMIR

Szukaj

 


Wydawnictwa

Podstawy hydrologii dynamicznej

Podstawy hydrologii dynamicznej
Cena tradycyjna: 44.00 zł
Cena promocyjna: 37.40 zł
Oszczędzasz: 6.6 zł /-15%/
autor:Szymkiewicz Romuald, Gąsiorowski Dariusz
wydawnictwo:Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT
isbn:978-83-204-3695-2
stron:290
Książka jest poświęcona zagadnieniom dynamiki przepływu wody w lądowych systemach hydrologicznych. Przedstawiono w niej różne formy przepływu wody jako procesy dynamiczne, opisane równaniami fizyki matematycznej. Takie podejście umożliwia określenie reakcji systemu hydrologicznego na przewidywane oddziaływanie. Jest ono szczególnie użyteczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarczym wykorzystaniem wód oraz ochroną przed powodzią. Oprócz podstawowych informacji z zakresu hydrologii podano również szczegółowe opisy takich procesów przepływu wody w środowisku naturalnym, jak parowanie, ruch wód gruntowych, odpływ ze zlewni czy propagacja fal wezbraniowych w rzekach.
Książka jest polecana przede wszystkim studentom kierunku Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo specjalizującym się w zagadnieniach inżynierii wodnej i hydrotechniki, jak również inżynierom wymienionych specjalności zajmującym się zagadnieniami gospodarki wodnej i wykorzystującym w pracy zawodowej informatyczne narzędzia modelowania procesów hydrologicznych. Może być pomocna dla osób wykonujących ilościowe analizy hydrologiczne, korzystających zarówno z komercyjnego oprogramowania komputerowego, jak i opracowujących własne programy.


WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
 1.     WPROWADZENIE

2.      OBIEG WODY W PRZYRODZIE
2.1.        Właściwości wody
2.2.        Cykl hydrologiczny
2.3.        Procesy fizyczne determinujące krążenie wody              
2.3.1.     Dyfuzja
2.3.2.     Adwekcja
2.3.3.     Promieniowanie 
2.4.        Cyrkulacja atmosfery

3.            OPADY ATMOSFERYCZNE
3.1.        Para wodna w atmosferze
3.2.        Chmury i formowanie się opadów 
3.3.        Ilościowa analiza opadów

4.            PAROWANIE    
4.1.        Parowanie z powierzchni nasyconej
4.2.        Metody obliczania parowania
4.2.1.     Metoda dyfuzji               
4.2.2.     Metoda bilansu energii cieplnej
4.2.3.     Metoda kombinowana 

5.      WODA W GRUNCIE
  5.1.      Rodzaje wód gruntowych
5.2.        Przepływ w warstwie wodonośnej ze swobodną powierzchnią
5.3.        Przepływ wody w strefie nienasyconej |
5.4.        Infiltracja

6.            PRZEPŁYW W KORYTACH  RZEK
6.1.        Ogólna charakterystyka rzek
6.2.        Stany wody
6.3.        Prędkość i natężenie przepływu
6.4.        Krzywa przepływów
6.5.        Przepływ nieustalony
6.5.1.     Układ równań de Saint-Venanta
6.5.2.     Określenie warunków początkowych i brzegowych
6.5.3.     Rozwiązanie układu równań de Saint-Venanta 
6.6.        Równanie retencji
6.7.        Uproszczone modele transformacji fal wezbraniowych              
6.8.        Nieliniowe formy uproszczonych modeli transformacji
              fal wezbraniowych

7.            TERMIKA WYBRANYCH PROCESÓW
               HYDROLOGICZNYCH
7.1.        Bilans cieplny pokrywy śnieżnej i jej topnienie
7.2.        Termika rzek i zbiorników
7.3.        Zjawiska lodowe

8.            ODPŁYW ZE ZLEWNI
8.1.        Zlewnia i odpływ ze zlewni
8.2.        Obliczanie spływu powierzchniowego metodą
               hydrogramu jednostkowego 
8.3.        Zlewnia powierzchniowa jako dynamiczny system
               o parametrach skupionych
8.4.        Geomorfologiczny chwilowy hydrogram jednostkowy
8.5.        Obliczanie spływu powierzchniowego metodą fali
               kinematycznej
8.6.        Modelowanie odpływu całkowitego ze zlewni

9.            TRANSPORT RUMOWISKA
9.1.        Pochodzenie rumowiska rzecznego i jego rodzaje
9.2.        Właściwości fizyczne i hydrauliczne rumowiska
9.3.        Ruch rumowiska
9.3.1.     Transport rumowiska unoszonego
9.3.2.     Transport rumowiska wleczonego
9.4.        Ruch rumowiska w zbiorniku
9.5.        Modelowanie transportu rumowiska rzecznego

10.   PRAKTYCZNE ASPEKTY MODELOWANIA
           W HYDROLOGII
10.1.      Wybór modelu
10.1.1.  Model fali dynamicznej 
10.1.2.  Model fali dyfuzyjnej 
10.1.3.  Model fali kinematycznej
10.1.4.  Model Muskingum
10.1.5.  Model w postaci splotu
10.2.      Praktyczne uwagi na temat modelowania
10.3.      Prognozowanie wezbrań
10.3.1.  Informacje ogólne 
10.3.2.  Wpływ dynamiki procesów hydrologicznych
               na wybór modelu
10.3.3.  Dokładność prognozy  

DODATKI  

I.             Numeryczne rozwiązanie równań de Saint-Venanta
                 za pomocą schematu Preissmanna
II.            Numeryczne rozwiązanie nieliniowego równania fali
               kinematycznej za pomocą niejawnego schematu
                czteropunkto wego
III.          Jednostki miar, stałe matematyczne i fizyczne

III.1.    Jednostki miar (główne i pochodne)
III.2.    Stałe matematyczne
III.3.    Stałe fizyczne

 LITERATURA
SKOROWIDZ

Koszyk

jest pusty

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swój e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Księgarnia  |   Koszyk  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © 2016 Hurtownia Książki Technicznej WITMIR
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.