witmirHurtownia Książki Technicznej WITMIR

Szukaj

 


Wydawnictwa

Komin systemowy

Presto-kominy tworzy tanie systemy kominowe. Zobacz ceny kominów z pomocą kalkulatora. Wykorzystaj do tego kalkulator, aby poznać cenę komina systemowego.

Mięso, podstawy nauki i technologii

Mięso, podstawy nauki i technologii
Cena tradycyjna: 70.00 zł
Cena promocyjna: 59.50 zł
Oszczędzasz: 10.5 zł /-15%/
autor:Pisula Andrzej, Pospiech Edward
wydawnictwo:Wydawnictwo SGGW
isbn:978-83-7583-317-1
stron:520
Na krajowym rynku pomocy dydaktycznych (...) podręcznik jest pierwszą zbiorową
(wieloautorską), specjalistyczną, akademicką pozycją wydawniczą. Oznacza to, że
w odniesieniu do dyscypliny naukowej „nauki o żywności i żywieniu” i należącej do
niej poddyscypliny „naukowe podstawy przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych”
przedstawiana w nim dziedzina wiedzy nie ma aktualnie wzoru wśród krajowych
wydawnictw specjalistycznych.
(...) Układ tematyczny podręcznika i wzajemne powiązania rozdziałów są w pełni
uzasadnione i spełniają wymogi dydaktyki na poziomie akademickim oraz warunki
logicznego przekazu podstaw nauki o mięsie, o jego budowie histologicznej, wchodzących
w skład mięsa bardzo licznych białkach, pełniących wysoce zróżnicowane funkcje,
składzie tkankowym i chemicznym, w tym o związkach mineralnych, witaminach
oraz wartości żywieniowej itp. Zaletą podręcznika jest w pełni aktualna prezentacja
stanu wiedzy o mięsie i o rozwiązaniach technicznych stosowanych w procesach uzyskiwania
i przetwarzania mięsa. (...) pod względem merytorycznym podręcznik odzwierciedla
współczesny stan nauki o mięsie i technologii jego przetwarzania.
(...) Rekomenduję go, jako pozycję wydawniczą niezbędną w procesie kształcenia
technologów przetwarzania mięsa, biotechnologów żywności i dietetyków oraz osób
zajmujących się praktycznym, na skalę przemysłową, przetwórstwem mięsa.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Duda


Mięso - podstawy nauki i technologii

Przedmowa ... 7
Część I – Surowce zwierzęce i ich jakość
Rozdział 1. Wprowadzenie ... 15
Rozdział 2. Charakterystyka zwierząt rzeźnych ... 22
Rozdział 3. Produkcja rzeźniana ... 52
Rozdział 4. Mięso zwierząt rzeźnych, budowa histologiczna i skład chemiczny ... 120
Rozdział 5. Przemiany poubojowe mięsa ... 194
Rozdział 6. Jakość surowca mięsnego i jej uwarunkowania ... 231
Część II – Przetwórstwo mięsa
Rozdział 1. Wprowadzenie ... 273
Rozdział 2. Surowce do produkcji przetworów mięsnych ... 278
Rozdział 3. Wpływ procesów utrwalania na jakość mięsa i przetworów mięsnych ... 325
Rozdział 4. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie mięsa ... 358
Rozdział 5. Opracowywanie nowych produktów ... 383
Rozdział 6. Proces technologiczny produkcji kiełbas parzonych i produktów blokowych ... 391
Rozdział 7. Proces technologiczny produkcji kiełbas surowych dojrzewających ... 408
Rozdział 8. Proces technologiczny produkcji wędzonek ... 423
Rozdział 9. Proces technologiczny produkcji wędlin podrobowych ... 440
Rozdział 10. Proces technologiczny produkcji konserw mięsnych ... 449
Rozdział 11. Proces produkcyjny żywności wygodnej z mięsa ... 464
Rozdział 12. Proces technologiczny produkcji tłuszczów topionych ... 475
Rozdział 13. Konfekcjonowanie, pakowanie, etykietowanie oraz dystrybucja mięsa i przetworów mięsnych ... 479
Rozdział 14. Kontrola mikrobiologiczna mięsa i przetworów mięsnych ... 490
Rozdział 15. Mierniki oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego ... 500
SKOROWIDZ RZECZOWY ... 515


CZĘŚĆ 1
Rozdział 1. Wprowadzenie ... 15
Andrzej Pisula

Rozdział 2. Charakterystyka zwierząt rzeźnych ... 22
2.1. Trzoda chlewna ... 22
Wiesław Przybylski
2.1.1. Pochodzenie świń, ich znaczenie gospodarcze i produkcja mięsa ... 22
2.1.2. Rasy świń hodowane w Polsce i zalecany model krzyżowania ... 24
2.1.3. Tucz trzody chlewnej i jego rodzaje ... 27
2.1.4. Czynniki warunkujące jakość surowca rzeźnego ... 29
2.2. Bydło ... 33
Zygmunt Litwińczuk
2.2.1. Mięsne użytkowanie bydła ... 33
2.2.2. Systemy produkcji wołowiny ... 34
2.2.3. Kategorie opasanego bydła ... 35
2.2.3.1. Cielęta ... 35
2.2.3.2. Młode bydło rzeźne ... 36
2.2.4. Typy użytkowe bydła ... 37
2.2.5. Przydatność polskich ras bydła do użytkowania mięsnego ... 38
2.2.6. Przydatność do krzyżowania towarowego najważniejszych ras bydła mięsnego ... 40
2.3. Owce ... 45
Władysław Kędzior

Rozdział 3. Produkcja rzeźniana ... 52
Andrzej Pisula, Tomasz Florowski
3.1. Metody skupu zwierząt rzeźnych ... 52
3.2. Klasyfikacja przyżyciowa zwierząt rzeźnych ... 55
3.3. Transport zwierząt rzeźnych ... 57
3.4. Magazynowanie i odpoczynek przedubojowy zwierząt rzeźnych ... 63
3.5. Ubój i obróbka poubojowa ... 65
3.5.1. Rodzaje ubojów i unormowania prawne ich prowadzenia ... 65
3.5.2. Etapy uboju ... 66
3.5.3. Przygotowanie zwierząt do uboju ... 68
3.5.4. Czynności ubojowe ... 70
3.5.5. Czynności przy powłokach zewnętrznych ... 79
3.5.6. Wytrzewianie ... 85
3.5.7. Podział tusz ... 86
3.5.8. Badanie weterynaryjne ... 87
3.5.9. Toaleta końcowa ... 87
3.5.10. Elektryczna stymulacja (elektrostymulacja) tusz ... 87
3.6. Klasyfikacja poubojowa tusz zwierząt rzeźnych ... 89
Karol Borzuta
3.6.1. Klasyfikacja tusz w Unii Europejskiej ... 89
3.6.1.1. Klasyfikacja tusz wieprzowych ... 89
3.6.1.2. Klasyfikacja tusz bydlęcych ... 91
3.6.1.3. Klasyfikacja tusz owczych ... 94
3.6.2. Urządzenia klasyfikacyjne ... 96
3.7. Zbiórka i wstępne konserwowanie ubocznych artykułów uboju ... 97
3.8. Zbiórka oraz zabezpieczenie odpadów ... 102
3.9. Wychładzanie poubojowe tusz ... 105
3.10. Rozbiór tusz i wykrawanie mięsa ... 111

Rozdział 4. Mięso zwierząt rzeźnych, budowa histologiczna i skład chemiczny ... 120
4.1. Budowa anatomiczna, histologiczna i cytologiczna mięśni szkieletowych ... 120
Gabriela Elminowska-Wenda, Michał Szpinda
4.1.1. Budowa anatomiczna mięśnia szkieletowego ... 120
4.1.2. Budowa histologiczna i cytologiczna mięśnia szkieletowego ... 121
4.1.2.1. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa ... 121
4.1.2.2. Tkanka łączna ... 125
4.1.2.3. Tkanka nerwowa ... 126
4.1.2.4. Tkanka mięśniowa gładka ... 127
4.1.2.5. Tkanka nabłonkowa ... 127
4.1.3. Czynniki morfologiczne warunkujące wielkość (masę) mięśnia szkieletowego ... 127
4.1.4. Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące wielkość (masę)
różnych mięśni szkieletowych u zwierząt ... 128
4.1.5. Mikrostruktura mięśni szkieletowych zwierząt: zmienność i możliwości jej kształtowania ... 129
4.2. Skład chemiczny mięsa ... 133
4.2.1. Zagadnienia ogólne ... 133
Tomasz Florowski
4.2.2. Składniki chemiczne mięsa ... 142
4.2.2.1. Woda ... 142
Tadeusz Kołczak
4.2.2.2. Białka ... 149
Edward Pospiech, Bożena Grześ
4.2.2.3. Barwa i barwniki mięsa ... 160
Andrzej Pisula
4.2.2.4. Lipidy ... 167
Danuta Górecka
4.2.2.5. Związki energetyczne tkanki mięśniowej ... 177
Wiesław Przybylski
4.2.2.6. Składniki mineralne ... 183
Danuta Górecka
4.2.2.7. Witaminy ... 188
Danuta Górecka

Rozdział 5. Przemiany poubojowe mięsa ... 194
5.1. Przemiany glikolityczne ... 194
Wiesław Przybylski
5.2. Przemiany białek ... 200
Edward Pospiech, Bożena Grześ, Gabriela Elminowska-Wenda
5.2.1. Stężenie poubojowe ... 202
5.2.2. Dojrzewalnicze przemiany białek – kruszenie mięsa ... 204
5.2.3. Enzymatyka przemian proteolitycznych mięsa ... 212
5.2.3.1. Charakterystyka katepsyn ... 213
5.2.3.2. Kalpainy ... 216
5.2.3.3. Multikatalityczna proteaza ... 219
5.2.3.4. Metaloproteinazy ... 221
5.2.4. Podsumowanie ... 222
5.3. Przemiany lipidów ... 225
Danuta Górecka

Rozdział 6. Jakość surowca mięsnego i jej uwarunkowania ... 231
6.1. Wady mięsa i możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na jakość ... 231
Edward Pospiech, Agnieszka Iwanowska, Magdalena Montowska
6.1.1. Wady mięsa i ich charakterystyka ... 233
6.1.1.1. Mięso wodniste ... 233
6.1.1.2. Mięso kwaśne ... 234
6.1.1.3. Mięso ciemne, typu DFD ... 236
6.1.1.4. Inne wady mięsa ... 237
6.1.1.5. Czynniki powodujące wady mięsa ... 238
6.1.1.6. Metody identyfikacji wad mięsa ... 240
6.1.2. Metody zagospodarowania mięsa o obniżonej jakości ... 244
6.1.2.1. Przetwarzanie mięsa wodnistego ... 245
6.1.2.2. Przetwarzanie mięsa DFD ... 247
6.2. Łańcuch produkcji mięsa wysokiej jakości ... 249
Tomasz Florowski, Andrzej Pisula, Edward Pospiech
6.3. Podstawy nadzoru sanitarno-weterynaryjnego ... 262
Jacek Szczawiński
6.3.1. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej ... 262
6.3.2. Zadania urzędowego lekarza weterynarii w ubojniach ... 264
6.3.2.1. Badanie przedubojowe ... 264
6.3.2.2. Dobrostan zwierząt ... 265
6.3.2.3. Badanie poubojowe ... 265
6.3.2.4. Materiał szczególnego ryzyka i pozostałe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ... 266
6.3.3. Znak jakości zdrowotnej ... 266
6.3.4. Informacje o przepisach weterynaryjnych ... 267

CZĘŚĆ 2

Rozdział 1. Wprowadzenie ... 273
Andrzej Pisula

Rozdział 2. Surowce do produkcji przetworów mięsnych ... 278
Stanisław Gwiazda, Kazimierz Dąbrowski, Antoni Rutkowski
2.1. Surowce mięsne i tłuszczowe ... 278
2.2. Dodatki funkcjonalne ... 293
2.2.1. Stosowanie substancji dodatkowych ... 295
2.2.2. Składniki dodane – uzupełniające w przetworach mięsnych ... 305
2.3. Osłonki do wędlin ... 319

Rozdział 3. Wpływ procesów utrwalania na jakość mięsa i przetworów mięsnych ... 325
Jan Mroczek, Mirosław Słowiński, Andrzej Jarmoluk
3.1. Chłodzenie i zamrażanie ... 325
3.2. Peklowanie mięsa ... 332
3.3. Wędzenie ... 340
3.4. Obróbka cieplna ... 345
3.5. Suszenie mięsa ... 348
3.6. Niekonwencjonalne metody utrwalania mięsa ... 349
3.7. Skojarzone metody utrwalania mięsa ... 355

Rozdział 4. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie mięsa ... 358
Włodzimierz Dolata
4.1. Nastrzykiwanie ... 358
4.2. Masowanie ... 363
4.3. Rozdrabnianie ... 366
4.4. Mieszanie ... 371
4.5. Nadziewanie i formowanie ... 373
4.6. Wędzenie ... 376
4.7. Końcowa obróbka cieplna ... 380
4.8. Chłodzenie ... 381

Rozdział 5. Opracowywanie nowych produktów ... 383
Kazimierz Dąbrowski, Stanisław Gwiazda

Rozdział 6. Proces technologiczny produkcji kiełbas parzonych i produktów blokowych ... 391
Mirosław Słowiński, Andrzej Pisula

Rozdział 7. Proces technologiczny produkcji kiełbas surowych dojrzewających ... 408
Jan Pyrcz, Ryszard Kowalski, Bożena Danyluk

Rozdział 8. Proces technologiczny produkcji wędzonek ... 423
Mirosław Słowiński
8.1. Wędzonki parzone ... 423
8.2. Wędzonki surowe ... 429
8.3. Wędzonki surowe dojrzewające ... 429

Rozdział 9. Proces technologiczny produkcji wędlin podrobowych ... 440
Mirosław Słowiński

Rozdział 10. Proces technologiczny produkcji konserw mięsnych ... 449
Bożena Danyluk, Jan Pyrcz, Ryszard Kowalski
10.1. Konserwy sterylizowane ... 450
10.2. Konserwy pasteryzowane ... 459

Rozdział 11. Proces produkcyjny żywności wygodnej z mięsa ... 464
Leszek Adamczak, Krzysztof Dasiewicz

Rozdział 12. Proces technologiczny produkcji tłuszczów topionych ... 475
Jan Mroczek

Rozdział 13. Konfekcjonowanie, pakowanie, etykietowanie oraz dystrybucja mięsa i przetworów mięsnych ... 479
Andrzej Pisula, Stanisław Gwiazda

Rozdział 14. Kontrola mikrobiologiczna mięsa i przetworów mięsnych ... 490
Bożena Danyluk, Jan Pyrcz

Rozdział 15. Mierniki oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego ... 500
Roman Urban
15.1. Analiza zdolności rozwoju ... 501
15.2. Stan marż przetwórczych i nadwyżek produkcyjnych ... 503
15.3. Produktywność ... 505
15.4. Rentowność działalności firmy ... 507
15.5. Miernik płynności finansowej ... 509
15.6. Miernik sprawności operacyjnej ... 511
15.7. Ocena końcowa ... 512

Koszyk

jest pusty

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swój e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Księgarnia  |   Koszyk  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © 2019 Hurtownia Książki Technicznej WITMIR
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.