witmirHurtownia Książki Technicznej WITMIR

Szukaj

 


Wydawnictwa

Komin systemowy

Presto-kominy tworzy tanie systemy kominowe. Zobacz ceny kominów z pomocą kalkulatora. Wykorzystaj do tego kalkulator, aby poznać cenę komina systemowego.

Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd. 11 - stan prawny 1 kwietnia 2018 r.

Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd. 11 - stan prawny 1 kwietnia 2018 r.
Cena tradycyjna: 39.00 zł
Cena promocyjna: 35.10 zł
Oszczędzasz: 3.9 zł /-10%/
autor:Robert Wysocki
wydawnictwo:Polcen Oficyna Wydawnicza
isbn:978-83-64795-39-8
stron:292

spis treści pdf


Wyd. 11 kieszonkowe z 2018 r., format B6, str. 292,

stan prawny 1 kwietnia 2018 r.

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 11. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z omówieniem (teksty ujednolicone).

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wejście w życie 11.09.2017 r.

2. Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie 4.01.2018 r.

3. Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wejście w życie 22.02.2018 r.

4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.02.2018 r. sygn. akt K 39/15. Utrata mocy 13.02.2019 r.

5. Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Wejście w życie 30.04.2018 r.

Książka zawiera komentarze oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

-        USTAWA  – PRAWO BUDOWLANE

-        Rozporządzenie MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

-        Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

-        Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

-        Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego

-        Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

-        Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Ksiązka zawiera komentarze oraz  teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

    USTAWA  – PRAWO BUDOWLANE

    Rozporządzenie MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

    Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

    Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

    Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego

    Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

    Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanychPrzedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE
[ZAP 1]
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu
budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie
robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów
budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych . . . . . . . 127
Rozdział 7. Katastrofa budowlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-
-budowlanej i nadzoru budowlanego . . . . . . 141
Rozdział 9. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa
w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Rozdział 11. Przepisy przejoeciowe i koñcowe . . . . . . . . . 166
Załącznik. Współczynniki kategorii i wielkooeci obiektów
budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
WYBRANE AKTY WYKONAWCZE PRAWA BUDOWLANEGO
􀁏 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeoenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie [ZAP 3] . . . . . . . . . . . . . 175
7
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Tekst rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
􀁏 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego [ZAP 8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Tekst rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
􀁏 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia [ZAP 9] 225
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Tekst rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
􀁏 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
[ZAP 9.4] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Tekst rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
􀁏 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, ooewiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomooecią na cele budowlane,
oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
[ZAP 9.3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Tekst rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
􀁏 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych [ZAP 8.1] . . . . . . 271
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Tekst rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
USTAWA PRAWO BUDOWLANE
8
Skorowidz rzeczowy do ustawy – Prawo budowlane . . . 282
Skorowidz rzeczowy do aktów wykonawczych . . . . . . . . 288
Reklamy książek
Znowelizowane warunki techniczne 2018 . . . . . . . . . . . . . . 9
Vademecum projektanta tom 1. Podstawy projektowania
konstrukcji budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uprawnienia budowlane. Pytania i testy egzaminacyjne 2017.
Część 1 Poradnik z kluczem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nowoczesny standard energetyczny budynków . . . . . . . . . . 240
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE Znowelizowane warunki
techniczne budynków – dział VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Koszyk

jest pusty

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swój e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Księgarnia  |   Koszyk  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © 2019 Hurtownia Książki Technicznej WITMIR
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.