witmirHurtownia Książki Technicznej WITMIR

Szukaj

 


Wydawnictwa

Komin systemowy

Presto-kominy tworzy tanie systemy kominowe. Zobacz ceny kominów z pomocą kalkulatora. Wykorzystaj do tego kalkulator, aby poznać cenę komina systemowego.

Vademecum gimnazjalisty - WOS

Cena tradycyjna: 14.70 zł
Cena promocyjna: 12.94 zł
Oszczędzasz: 1.76 zł /-12%/
autor:Jarosz Jolanta
wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
isbn:838917197X
stron:219
Każdy człowiek, niezależnie od tego ile ma lat - jest obywatelem. Dlatego więc, książka ta ma na celu dostarczenie czytelnikowi wiedzy niezbędnej mu jako obywatelowi.
Zawiera ona m.in. wiedzę o człowieku, o fazach jego rozwoju, o jego tożsamości i potrzebach. Zawiera też informacje o rodzajach grup społecznych, od tych najbliższych - jak rodzina i grupa rówieśnicza - do szerszych - społeczeństwa i narodu. Poruszono tu szereg zagadnień dotyczących funkcjonowania państwa i jego organizacji, roli człowieka jako obywatela w państwie demokratycznym, kwestię praw człowieka. Opisano także ustrój Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawiono różne formy uczestnictwa obywateli RP w życiu publicznym.


SŁOWO WSTĘPNE ...........................................

CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO, NARÓD, PAŃSTWO ................

I.    Człowiek jako istota społeczna................................

II.    Człowiek i jego tożsamość, mentalność, wartości, postawy ..........

III.    Sfery życia człowieka.......................................

IV.    Człowiek i jego potrzeby ....................................

V.    Grupy społeczne (pojęcie, rodzaje grup, rodzina, szkoła) ...........

VI.    Społeczeństwo (zbiorowość, stosunki społeczne, struktura społeczna) ..

VII.    Społeczeństwo obywatelskie .................................

VIII.    Naród (cechy, tożsamość narodowa)...........................

IX.    Mniejszości narodowe ......................................

X.    Państwo (cechy, funkcje, ojczyzna, patriotyzm, symbole narodowe, Polonia, obywatelstwo) .....................................

XI.    Prawa człowieka i ich ochrona (co to są prawa człowieka, przyczyny łamania praw człowieka, środki przeciwdziałania łamaniu praw człowieka, organizacje pozarządowe broniące praw człowieka, prawa dzieci

i uczniów) ...............................................

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE...................

I.    Porozumiewanie się........................................

II.    Zdobywanie informacji......................................

III.    Reguły i normy ...........................................

IV.    Sojusznicy...............................................

V.    Podejmowanie decyzji......................................

VI.    O konfliktach i ich rozwiązywaniu..............................

VII.    Obowiązki i odpowiedzialność................................

VIII.    Aktywność obywatela: opinia, środki masowego przekazu ..........

PAŃSTWO JAKO ORGANIZATOR ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO ............................................

I.    Zasady ustrojowe współczesnego państwa (państwo prawa, suwerenności, jednolitości, podziału władzy, pluralizmu; konstytucja

- jako podstawowa forma regulacji prawnej) .....................

II.    Systemy polityczne (demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm -

krótka charakterystyka) .....................................

III.    Historia demokracji. Zasady państwa demokratycznego.............

IV.    Ustroje polityczne współczesnych państw (ustrój konstytucyjny, charakterystyka ustrojów)....................................

V.    Różne rozumienia pojęcia polityki, kultura polityczna,

wspólnota polityczna .......................................

VI.    Instytucje działające w systemie politycznym: partie polityczne,

grupy interesu, organy państwowe.............................
VII.    Mechanizmy we współczesnym państwie: system partyjny, wybory, koalicje, opozycja.........................................

VIII.    Główne ideologie funkcjonujące we współczesnym świecie: konserwatyzm, liberalizm, myśl chrześcijańsko-demokratyczna,

myśl socjaldemokratyczna..................................

SYSTEM POLITYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.............

I.    Od państwa totalitarnego do państwa demokratycznego ...........

II.    Polskie tradycje konstytucyjne...............................

III.    Partie polityczne i ich znaczenie (status prawny partii,

partie polityczne współczesnej Polski, system partyjny) ............

IV.    Związki zawodowe i organizacje pracodawców ..................

V.    Stowarzyszenia i ruchy społeczne (zrzeszenia, fundacje)...........

VI.    Władza ustawodawcza - parlament RP........................

VII.    Władza wykonawcza - Prezydent, Rada Ministrów ...............

VIII.    Prawo w życiu obywatela - władza sądownicza ..................

IX.    Korupcja ...............................................

X.    Samorząd terytorialny (gminny, powiatowy, wojewódzki, tradycje polskiego samorządu, mała ojczyzna, regiony, wybory samorządowe) .

XI.    Kościół w Polsce .........................................

CZŁOWIEK I GOSPODARKA...................................

I.    Człowiek jako istota gospodarująca...........................

II.    Polska gospodarka w okresie modelu gospodarki upaństwowionej oraz przechodzenia do gospodarki rynkowej ....................

III.    Gospodarka rynkowa i jej cechy..............................

IV.    Możliwości samodzielnej działalności gospodarczej...............

V.    Spółki i ich rodzaje........................................

VI.    System pieniężno-kredytowy (banki, bankowość, kredyt, pieniądz)----

VII.    Budżet państwa..........................................

VIII.    Papiery wartościowe i giełda ................................

IX.    Problem bezrobocia (skutki, status osoby bezrobotnej, uprawnienia

i obowiązki bezrobotnego)..................................

X.    Walka z bezrobociem......................................

XI.    Wolontariat .............................................

ŚWIAT I POLSKA............................................

I.    Upadek komunizmu - „Jesień Narodów" .......................

II.    Polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe.................

III.    Unia Europejska .........................................

IV.    Uczestnicy stosunków międzynarodowych (inne organizacje)........

V.    Geopolityczne położenie Polski ..............................

VI.    Polska w stosunkach międzynarodowych.......................

VII.    Euroregiony.............................................

VIII.    Współczesny świat i jego problemy (kraje biedne i bogate, terroryzm, wojny, globalizacja itd.) ....................................


Koszyk

jest pusty

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swój e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Księgarnia  |   Koszyk  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © 2019 Hurtownia Książki Technicznej WITMIR
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.